Łączna liczba wyświetleń

Przeciw oszczerstwu!W związku z oszczerstwem o bardzo poważnym ciężarze gatunkowym, które zostało opublikowane na pewnym portalu sprawiającym wrażenie katolickiego, jestem zmuszony publicznie oświadczyć: oskarżenie kapłana o ciężkie przewinienie – współpracę z satanistami – bez podania jakiegokolwiek dowodu (zdjęcia nadpalonej książki niewiadomego pochodzenia takim nie są) powoduje, że wszystkie osoby powtarzające takie insynuacje stają się publicznymi grzesznikami. Dlatego wzywam wiernych, którzy do tej pory – być może w dobrej wierze – wspierali ten portal, aby natychmiast zaprzestali wszelkiej współpracy z jego redakcją pod groźbą niedopuszczenia do Komunii Świętej. 

x. Rafał Trytek 

3 grudnia AD 2018, święto św. Franciszka Ksawerego

Od redakcji:
w powyższym komunikacie chodzi o stronę powołującą się na związki z ukazującym się na początku XX w. tygodnikiem pod tytułem "Myśl Katolicka" oraz - o założycieli i członków tzw. Stowarzyszenia im. Ks. Goliana, którzy  od momentu jego założenia, przez szereg miesięcy, pod pozorem szerzenia oświaty wśród katolików, faktycznie rozbijali środowisko wiernych i poprzez publiczne oszczerstwa, insynuacje oraz pomówienia, niszczyli tak wizerunek, jak i faktyczne dzieło apostolatu rzymsko-katolickiego, prowadzonego w Polsce przez ks. Rafała Trytka.